Benut het gemeentelijk sportkapitaal

Sport en bewegen brengt vele positieve effecten met zich mee. Op het vlak van plezier, mentale en fysieke gezondheid en het bieden van een sociaal netwerk. De provinciale Sportservice stichtingen van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht werken nauw met elkaar samen om kennis en praktijkervaring op dit onderwerp te bundelen.

Onze drijfveer is om écht ieder mens, en daarmee de maatschappij, maximaal te laten profiteren van de positieve effecten van sport en bewegen. Om dat te realiseren richt Sportservice zich lokaal op de ondersteuning en inzet van het reeds aanwezige sportieve kapitaal bestaande uit onder andere verenigingen, kader, accommodaties en bewegingsonderwijs. Onze missie is dit sportieve kapitaal zo te ontsluiten dat er een essentiële bijdrage wordt geleverd aan een gezonde, vitale en sociale samenleving.

Dat doen wij in de vorm van advies, kennisoverdracht, als aanbieder van concrete diensten of als uitvoeringspartner. Wij doen dit voor iedereen die op zoek is naar ondersteuning om de samenleving maximaal te laten profiteren van de positieve effecten van sport en bewegen.