Huizen van de Sport

De provincie Noord-Holland is onderverdeeld in zeven 'Huizen van de Sport'. Zes hiervan vallen onder het werkveld van Sportservice Noord-Holland. De regio Amsterdam heeft een eigenstandige uitvoering.

Elk Huis van de Sport kent één of meerdere regiokantoren/ werklocaties. Het Aangepast sporten is grotendeels ondergebracht bij onze regiokantoren en heeft bij twee Huizen van de Sport een werklocatie.

Huizen van de Sport

1. Kop van Noord-Holland
Sportservice Den Helder
Sportservice Schagen
Sportservice Texel

2. Kennemerland
Sportservice Heerhugowaard
Sportservice Kennemerland
Sportservice Heemstede-Zandvoort

3. West-Friesland
Sportservice West-Friesland

4. Zaanstreek-Waterland
Sportservice Zaanstreek-Waterland

5. Amsterdam
De regio Amsterdam heeft een eigenstandige uitvoering.

6. Amstel- & Meerlanden
Sportservice Haarlemmermeer
Videt Uithoorn

7. 't Gooi
Sportservice 't Gooi