Personeelszaken

Alle informatie omtrent personeelszaken vindt u terug op www.sportkadernederland.nl

Salaris- en personeelsadminitratie
Het team van Sportkader Nederland stimuleert al 30 jaar goed werkgeverschap in de sport. Dit doen wij door het aanbieden van een full-service ondersteuningspakket aan personeelsdiensten voor inmiddels meer dan 3.000 medewerkers in de sport. Naast het voeren van de salaris- en personeelsadministratie, adviseren wij sportorganisaties ook bij fiscale en juridische zaken. Door onze ruime ervaring in de sport zijn wij in staat maatwerk te leveren voor iedere organisatie.

Wat wij doen
• Salarisadministratie
• Personeelsadministratie
• Stimuleren van goed werkgeverschap
• Conflictbemiddeling
• Financiële en juridische helpdesk

Op www.sportkadernederland.nl staat alle informatie uitgebreid beschreven. Daarnaast kunt u hier aanmelding- en wijzigingsformulieren invullen, voorschotten doorgeven en werknemers ziek/beter melden.