Projecten / Producten - Projecten / Opdrachten

meer »

Sportraden

In de visie van Sportservice dienen krachten in de sport gebundeld te worden. Een sportraad is een bundeling op zichzelf en Sportservice stimuleert de rol en de betrokkenheid van sportraden bij de ondersteuning van verenigingen. Dankzij goed functionerende sportraden is het mogelijk om (hulp)vraag en aanbod snel en efficiënt op elkaar af te stemmen.

Personeelszaken
Sportservice Drukwerk
Stageplekken