Buurtscan

Omschrijving

Het doel van de buurtscan is gemeenten te helpen bij het ontwikkelen van een plan van aanpak voor een buurtgericht sport- en beweegaanbod dat aansluit op bestaand beleid. Om beleidskeuzes te kunnen onderbouwen zijn goede achtergrond gegevens nodig. Een buurtscan onderbouwt besluiten met de juiste informatie. Een buurtscan geeft een beeld hoe de buurt in elkaar zit.

Een buurtscan geeft een beeld hoe de buurt in elkaar zit en het:

 1. levert inzicht op waardoor het aanbod beter aansluit bij de behoefte van de buurtbewoners.
 2. levert gegevens op waarmee u buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen effectief kunt inzetten.
 3. vormt de basis van een buurtactieplan.
 4. ondersteunt een wijkontwikkelingsplan.
 5. geeft weer in hoeverre de buurt beweegvriendelijk is.
 6. zorgt voor succesvollere sportimpuls aanvragen.

De buurtscan maakt als het ware een foto van de buurt. De (basis)buurtscan bestaat uit drie onderdelen:

 • Sportbeleid. Een scan van de beleidsdoelen van de gemeenten. De bestaande beleidsnota’s worden geanalyseerd.
 • Lokale cijfers van sport en bewegen
 • Demografische gegevens

Uit de analyse van deze drie componenten volgen conclusies en aanbevelingen.

De buurtscan maakt deel uit van een lokaal proces. Het ideale proces bestaat uit meerdere stappen. Wanneer u deze stappen volgt, heeft u een stevige onderbouwing voor de aanvraag van de Sportimpuls en biedt het ondersteuning om de buurtsportcoach gericht in te zetten. Als ondersteuner van het lokale sportbeleid kunnen wij u adviseren en begeleiden bij dit proces.

Aanvullende modules
U kunt de (basis) buurtscan uitbreiden met enkele aanvullende modules.

 • Lokale kengetallen.
  U kunt uw buurtscan uitbreiden met cijfers over de lokale sport- en beweegaanbieders, leefstijl, overgewicht en voorzieningen e.d.
 • Accommodatiescan
  Met deze quickscan wordt onderzocht of accommodaties voldoen aan de wensen en behoeften van verschillende doelgroepen.
 • Wensen en behoefte buurtbewoners/doelgroepen
  Om te komen tot een succesvol beleid is draagvlak bij bewoners belangrijk. Door middel van focusgroepen of vragenlijsten zorgen we ervoor dat bewoners vanaf de start betrokken worden in het proces.
 • Wensen en mogelijkheden sportaanbieders
  Tijdens een bijeenkomst voor sport- en beweegaanbieders worden hun wensen en mogelijkheden geïnventariseerd.

Ervaring
Sportservice Noord-Holland heeft ervaring met de buurtscan in diverse gemeenten.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de buurtscan, neem dan contact op met Linda Schouten (023-531 94 75).
 

Doelgroep

.

Meer informatie

Linda Schouten
023-205 50 21


Hoofdstukken