De BuurtSportVereniging

Omschrijving

Is het tijd om de sociale participatie en het sportaanbod in uw wijk te vergroten? Wilt u het ontstaan van burgerinitiatieven stimuleren? Binnen de BuurtSportVereniging ontstaat een netwerk van organisaties en buurtbewoners die gezamenlijk activiteiten organiseren. Met de BuurtSportVereniging komt vraag en aanbod samen en worden buurtbewoners gemotiveerd, opgeleid en begeleid in het activeren van groepen die nu nog minder actief zijn.

Doelgroep

De BuurtSportVereniging organiseert sportieve activiteiten in de eigen buurt voor bewoners in de wijk – van jong tot oud – die niet of onvoldoende deelnemen aan sport of andere maatschappelijke activiteiten. De precieze doelgroep in een specifieke wijk wordt bepaald aan de hand van een wijkscan en behoeftepeiling onder de doelgroep.

Doel

Het hoofddoel van de BuurtSportVereniging (BSV) is dat bewoners in achterstandswijken die niet of onvoldoende bewegen structureel meer gaan sporten en bewegen en dat zij meer betrokkenheid tonen bij het organiseren van (maatschappelijke) activiteiten in de wijk. Op deze manier leveren de buurtbewoners een bijdrage aan hun ideale wijk waarin mogelijkheden zijn voor een leven lang sporten voor iedereen, van jong tot oud. De burgerparticipatie, eigen initiatief en betrokkenheid zijn terug te zien in de werkwijze van de BSV, die goed aansluit bij de veranderingen binnen het sociaal domein.

Inhoud

Allereerst wordt gestart met het vergroten van het huidige sportaanbod. Vaak wordt de BSV gevestigd in een wijk waar weinig sportmogelijkheden zijn en met dit organisatiemodel zorgen professionals en buurtbewoners er samen voor dat het sportaanbod stijgt. Tijdens het opstarten van nieuw aanbod is continu afstemming met de buurtbewoners. De bewoners maken hun wensen kenbaar en de buurtparticipatie en het zelf organiserend vermogen zullen stijgen. Er ontstaat een netwerk van organisaties en bewoners die zich aansluiten bij de BSV.

Situatie in uw gemeente
Afgelopen jaren zijn al meer dan 30 netwerken / wijkteams in verschillende gemeenten aan de slag gegaan met de BSV. Iedere BSV hanteert hetzelfde principe, maar vanwege de verscheidenheid aan participatie binnen een wijk is elke situatie toch weer uniek.

Extra informatie

Bent u ook benieuwd of de BSV toepasbaar is in uw situatie, neem dan voor meer informatie contact op met Marloes Beers, 023-5575937 of mbeers@sportservicenoordholland.nl.

Sportservice adviseert en ondersteunt bij de opstart van de BuurtSportVereniging, maar ook gedurende de projectperiode zijn wij beschikbaar voor het bewaken van de kwaliteit, deskundigheidsbevordering van sportaanbieders/buurtbewoners en het coachen van de projectcoördinator.

 

Meer informatie

Erik Puyt
023-205 50 17


Marloes Beers