WhoZnext

Omschrijving

WhoZnext geeft jongeren tussen de 14 en 21 jaar de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de activiteiten bij hun sportvereniging, buurt of school. Want wie weten er beter welke activiteiten leuk zijn dan de jongeren zelf? En wat is er leuker om deze activiteiten dan ook zelf met een team van vijf tot acht jongeren te organiseren? Voor jongeren door jongeren dus!

WhoZnext omdat:
• jongeren zelf het best weten wat leuke activiteiten zijn
• het leuk is met een team activiteiten te organiseren voor anderen
• het naast leuk ook heel leerzaam is: je leert organiseren, plannen en samenwerken
• je de vereniging helpt om leeftijdsgenoten als lid te behouden en een jeugdgerichte vereniging te worden of te blijven

Elk team ontvangt naast ondersteuning en een starttraining € 100,- activiteitengeld voor het organiseren van tenminste twee activiteiten per jaar.

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 20 jaar (sportvereniging, onderwijs en buurt)

Doel

Het aantrekkelijker maken van het sportaanbod voor jongeren en het kweken van nieuwe vrijwilligers in de sport.

Inhoud

WhoZnext wordt in de vorm van lokale of regionale projecten uitgevoerd en bestaat uit een aantal stappen:

  • Werving whoZnext-teams via een informatieavond voor verenigingen, scholen en welzijnsinstellingen en intakegesprekken met jongeren en teamcoaches
  • Startbijeenkomst whoZnext
  • Extra workshops whoZnext (optioneel)
  • Implementatie whoZnext binnen de organisatie

 

Looptijd

Streven is tenminste 3 jaar.

Extra informatie

WhoZnext draait als losstaand project of als onderdeel van Ken je Talent in de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, West-Friesland, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. Namens de KNLTB traint Sportservice Noord-Holland WhoZnext tennisteams en krijgen de bestaande KNLTB whoZnext-teams ondersteuning op maat.
 

Quote
Jaimey Groot, webmaster van WhoZnext-team Stralend Petten na afloop van de starttraining:
“Ik had niet verwacht dat we in een paar uurtjes al zo’n goed idee konden opzetten. Ik denk dat ons WhoZnext-team in Petten een groot succes gaat worden!”

Meer informatie

Hubert Habers
023-531 94 75