Ken je Talent

Omschrijving

In het project Ken je Talent (Jeugdige vrijwilligers in de sportvereniging) krijgt de vereniging hulp bij het werven, begeleiden en opleiden van jeugdige vrijwilligers.  Belangrijk uitgangspunt is de inventarisatie van de taken die jeugdige vrijwilligers kunnen uitvoeren en de wensen van de jeugdleden zelf.

Doelgroep

Voor sportverenigingen met een sportaanbod voor 12 tot 20 jarigen.

Doel

Verenigingen ondersteunen bij het werven, opleiden en begeleiden van jeugdige vrijwilligers.

Inhoud

Ken je Talent bestaat uit de volgende deelactiviteiten:

  • analyse van vrijwilligerswerk door jeugdigen: aan de hand van een standaard scan wordt de huidige situatie wat betreft vrijwilligers en jeugd geanalyseerd. Daarna wordt een vragenlijst afgenomen onder de jeugdleden om inzicht te krijgen in de behoeften en mogelijkheden van de jeugd om actief te worden als vrijwilliger. De resultaten daarvan dienen als basis voor het vervolgtraject.
  • Ondersteuning op maat: de verenigingen krijgen op maat begeleiding bij het veranderingsproces en de implementatie van het project. De verenigingsadviseur schrijft een plan van aanpak. In dit plan staan korte en snelle acties om te komen tot de inzet van meer jeugdvrijwilligers binnen de vereniging. Elke vereniging vormt een werkgroep(je) voor de contacten met de adviseur.
  • Scholing jeugdig kader: jeugdige vrijwilligers krijgen ter voorbereiding en ondersteuning van hun vrijwilligersactiviteiten trainingen en opleidingen aangeboden. Waar mogelijk gebeurt dat in samenwerking met de sportbonden. Mogelijke scholing: opstapcursus trainer in de sport, workshop kanjers, starttraining en/of vervolgworkshops whoZnext, training vergadertechnieken.
  • Workshops voor sportverenigingen: het aanreiken van kennis en vaardigheden aan bestaand volwassen kader staat centraal. Daarnaast zullen deelnemers elkaar motiveren en ervaringen uitwisselen.
  •  
Looptijd

Minimaal een jaar

Extra informatie

Verenigingen zijn verplicht een werkgroep te formeren en samen met de adviseur een plan van aanpak op te stellen om te komen tot de inzet van meer jeugdvrijwilligers binnen de vereniging.
Binnen dit project wordt samengewerkt met de sportbonden KNVB, Atletiekunie, NHV en KNLTB.