Maatschappelijke stages in de sport

Omschrijving

Een maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten school, waarbij leerlingen kennismaken met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen. Het gaat daarbij om kortdurende stages met begeleiding vanuit de school én de stageorganisatie. Voorbeelden van maatschappelijke stages in de sport:

  • Jongeren lopen een aantal dagdelen stage bij een sportservicepunt en helpen mee bij diverse sportprojecten, bijvoorbeeld bij activiteiten binnen het Aangepast Sporten of sportactiviteiten gericht op jeugd of ouderen.
  • Jongeren ondersteunen sportverenigingen op diverse gebieden, zoals hulp bij een open dag of een toernooi, assistentie bij trainingen of een onderzoek doen naar de jeugdvriendelijkheid van de club.
  • Leerlingen participeren in een whoZnext-team binnen hun school, sportvereniging of buurt. De taak van een whoZnext-team is sportactiviteiten organiseren voor medescholieren of de buurt.

 
 

Doelgroep

Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Doel

Het vergroten van de jeugdparticipatie binnen de sport.  

Inhoud

Sportservice Noord-Holland kan scholen helpen bij het zoeken naar geschikte stages in de sport en het voorbereiden van de leerlingen op hun stage. Sportverenigingen krijgen ondersteuning in het begeleiden van de leerlingen.

Om sportverenigingen voor te lichten en voor te bereiden op maatschappelijke stages kunnen de volgende workshops worden ingezet:

  • Informatieavond maatschappelijke stage in de sport
  • Clinic Jongerenmarketing
  • Wie is de beste stagebegeleider?


Om leerlingen voor te bereiden op hun stage in de sport kunnen de volgende trainingen / workshops worden ingezet:

  • Theorieles vrijwilligerswerk in de sport
  • Module lesgeven in de sport
  • Workshops whoZnext
Extra informatie

Vanaf 2012 is het in alle typen voortgezet onderwijs verplicht dat leerlingen minimaal 72 uur besteden aan maatschappelijke stage. Veel VO-scholen zijn al gestart met maatschappelijke stages. De vorm waarin en het aantal uren per leerling verschilt per school.

Sportservice werkt binnen Maatschappelijke stages samen met Primo Nh en meerdere vrijwilligerscentrales in Noord-Holland.

Website www.samenlevenkunjeleren.nl

Meer informatie

Annelijn de Ligt
023-205 50 20