Stede Broec

In gemeente Stede Broec worden de meeste breedtesportactiviteiten gecoördineerd vanuit de gemeente zelf. Sportservice West-Friesland coördineert enkele activiteiten uit de rijksregeling NASB (Nationaal Actieplan Sport en Bewegen) en het gezondheidsbeleid van de gemeente Stede Broec. De activiteiten die in de gemeente Stede Broec plaatsvinden zijn:

  • Ondersteuning aangepast sporten --- Aangepast Sporten 
  • GALM+ --- 50+
  • Ik lekker Fit! --- basisschool 't Palet

Onze afspraken met de gemeente
Met alle gemeenten waar wij het sportbeleid uitvoeren, maken we prestatieafspraken. Dat zijn concrete afspraken, bijvoorbeeld over welke activiteiten we uitvoeren, voor welke doelgroep, hoe vaak deze worden aangeboden en welke resultaten verwacht worden. Elke activiteit voeren wij uit met een bepaalde doelstelling. Er vindt regelmatig overleg op bestuurlijk niveau plaats om zo de doelen die de gemeente stelt in haar sportbeleid te bereiken.
 

Highlights