Medemblik

Gemeente Medemblik is in 2003 gestart met de uitvoering van breedtesportactiviteiten. Per 1 januari 2011 is de gemeente Medemblik gefuseerd met de gemeenten Andijk en Wervershoof. Als gevolg van de gemeentelijke fusie verschilt een aantal activiteiten in de gemeente Medemblik per kern. Activiteiten die plaatsvinden zijn:

  • Helpdesk --- inwoners
  • Ondersteuning aangepast sporten --- Aangepast Sporten 
  • Verenigingsadvisering --- advies
  • VakantieSportWeek --- jeugd

                                                                                                                                                                                                                                                                                Onze afspraken met de gemeente
Met alle gemeenten waar wij het sportbeleid uitvoeren, maken we prestatieafspraken. Dat zijn concrete afspraken, bijvoorbeeld over welke activiteiten we uitvoeren, voor welke doelgroep, hoe vaak deze worden aangeboden en welke resultaten verwacht worden. Elke activiteit voeren wij uit met een bepaalde doelstelling. Er vindt regelmatig overleg op bestuurlijk niveau plaats om zo de doelen die de gemeente stelt in haar sportbeleid te bereiken.
 

Highlights