Opmeer

Gemeente Opmeer is in 2003 gestart met de uitvoering van breedtesportactiviteiten vanuit de breedtesportimpuls. Op dit moment geeft Sportservice West-Friesland uitvoering aan de rijksregeling Buurtsportcoach (combinatieregeling). Activiteiten die in de gemeente Opmeer plaatsvinden zijn:

  • Helpdesk --- inwoners
  • Ondersteuning aangepast sporten --- Aangepast Sporten
  • Verenigingsadvisering --- advies
  • Bewegingsonderwijs --- jeugd basisscholen
  • JeugdSportPas --- jeugd
  • OpMeer Actief --- jeugd, 18+, 50+

Onze afspraken met de gemeente
Met alle gemeenten waar wij het sportbeleid uitvoeren, maken we prestatieafspraken. Dat zijn concrete afspraken, bijvoorbeeld over welke activiteiten we uitvoeren, voor welke doelgroep, hoe vaak deze worden aangeboden en welke resultaten verwacht worden. Elke activiteit voeren wij uit met een bepaalde doelstelling. Er vindt regelmatig overleg op bestuurlijk niveau plaats om zo de doelen die de gemeente stelt in haar sportbeleid te bereiken.
 

Highlights