Drechterland

Gemeente Drechterland is in 2003 gestart met de uitvoering van breedtesportactiviteiten. Activiteiten die in gemeente Drechterland  worden aangeboden zijn:

  • Helpdesk --- inwoners en verenigingen
  • Ondersteuning aangepast sporten --- Aangepast Sporten
  • Verenigingsadvisering --- advies
  • Bewegingsonderwijs --- jeugd basisscholen
  • JeugdSportPas --- jeugd
  • Schoolsporttoernooien --- jeugd
  • Fitness voor senioren --- 50+

Onze afspraken met de gemeente
Met alle gemeenten waar wij het sportbeleid uitvoeren, maken we prestatieafspraken. Dat zijn concrete afspraken, bijvoorbeeld over welke activiteiten we uitvoeren, voor welke doelgroep, hoe vaak deze worden aangeboden en welke resultaten verwacht worden. Elke activiteit voeren wij uit met een bepaalde doelstelling. Er vindt regelmatig overleg op bestuurlijk niveau plaats om zo de doelen die de gemeente stelt in haar sportbeleid te bereiken. 

Highlights