Over Sportservice

Sport en bewegen is leuk èn gezond! Competitie, vriendschap, sociale erkenning, gezond bewegen, een leuke vrijwilligersbaan: sport biedt het allemaal! Door sport komen mensen met elkaar in contact. Daarmee heeft sport een grote sociale en economische waarde en draagt het bij aan de gezondheid.

Sportloket
Sportservice West-Friesland stelt zich ten doel meer mensen in de regio West-Friesland vaker te laten bewegen. Met alle vragen over sport kunt u terecht bij Sportservice West-Friesland. Bijvoorbeeld met vragen over sportbeoefening, sportverenigingen, accommodaties, (school)sportactiviteiten, ontwikkeling in de sport of cursussen met betrekking tot de sport.

Diverse gemeenten in West-Friesland hebben Sportservice Noord-Holland gevraagd om invulling te geven aan het sportbeleid. Zo voert Sportservice West-Friesland het sportbeleid uit in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en deels in Stede Broec en ondersteunen wij het aangepast sporten in de hele regio West-Friesland.

Verbinden
Het leggen van verbindingen tussen sport, onderwijs, welzijn en inwoners biedt veel mogelijkheden. Het leggen van deze verbindingen, het openen van deuren en het laten zien welke mogelijkheden dit biedt vormt de basis van al onze activiteiten en projecten. Een flink aantal van onze voornemens is verwoord in projecten die zich afspelen in de buurt en in samenwerking met de sportverenigingen, onderwijs en welzijnsinstelling.

SPEERPUNTEN

Beweegmanagement basisonderwijs
Onze gespecialiseerde bewegingsconsulenten verzorgen momenteel op een flink aantal basisscholen in West-Friesland de lessen bewegingsonderwijs. De bewegingsconsulent verzorgt de gymlessen, jaarplanning, adviseert, ondersteunt en kan een aanbod Motorische Remedial Teaching (MRT) doen. De bewegingsconsulent organiseert tevens sportstimuleringsprojecten in de buurt.

Jeugdsportstimulering
Om kinderen een brede sportoriëntatie te bieden organiseert Sportservice West-Friesland diverse projecten, zoals Kids Gym, JeugdSportPas en VakantieSportWeek. Kinderen kunnen laagdrempelig kennismaken met een veelheid aan sporten, zodat zij (nu of in de toekomst) een bewuste sportkeuze kunnen maken. Sportservice West-Friesland werkt samen met een groot aantal sportaanbieders en basisscholen om dit aanbod aan kennismakingslessen te kunnen doen.

Sportstimulering voor 55+ en senioren
Medische klachten en pijn tijdens bewegen zorgen voor een grote uitval van senioren in de sport. Het vinden van een geschikte sport- of beweegactiviteit is voor deze doelgroep daarom extra belangrijk. In Andijk, Hoogkarspel, Venhuizen en Wervershoof wordt door Sportservice West-Friesland Fitness voor senioren (65+) aangeboden in woonzorgcentra. In alle gemeenten zijn vanuit GALM-projecten specifieke beweeggroepen voor 55+ opgericht, waarbij wekelijks in een gymzaal verschillende sportactiviteiten worden aangeboden. De lessen staan open voor alle inwoners vanaf genoemde leeftijd.

Verenigingsadvisering
In Nederland speelt de meeste sport zich af bij de verenigingen. Het besturen van een club is leuk werk, maar in deze snel veranderende samenleving niet altijd even gemakkelijk. Om verenigingen te helpen biedt Sportservice West-Friesland advies op maat. Onze verenigingsadviseur brengt een bezoek aan uw vereniging en kan u (gratis) adviseren over organisatorische en beleidsmatige zaken. Ook organiseren we regelmatig lokale en regionale informatie- en themabijeenkomsten met interessante thema’s.

Sportoverzicht
In het digitale sportoverzicht van Sportservice West-Friesland kunt u alle sportaanbieders uit gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik en Opmeer terugvinden. Het adresboek is in te zien via onze website: www.sportservicewestfriesland.nl.

Aangepast sporten
Het aangepast sporten geeft mensen met een beperking of een chronische aandoening de mogelijkheid om aan sport te doen. De regiomedewerker aangepast sporten kan geïnteresseerden adviseren en ondersteunen op het gebied van aangepast sporten. Advies is zowel gericht op de aanbieder van aangepast sporten activiteiten als op de (potentiële) deelnemer.

Wie zijn wij
Veel activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door medewerkers van Sportservice West-Friesland of Sportservice Noord-Holland. Bepaalde werkzaamheden, zoals het verzorgen van het bewegingsonderwijs, vragen specifieke bevoegdheden. Sportservice West-Friesland is zich bewust van haar maatschappelijke functie en begeleidt daarom regelmatig stagiaires (zowel op kantoor als in de praktijk). Voor de uitvoering van activiteiten als schoolsportdagen en fitheidtesten werken we samen met vrijwilligers en scholen voor voortgezet onderwijs, zodat leerlingen uit sportklassen ervaring op kunnen doen .

Sport- & Speluitleen
Basisscholen en sportverenigingen uit gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik en Opmeer kunnen gratis gebruik maken van spelmaterialen van de Sport- & Speluitleen. Onze medewerkers adviseren u graag, neem van tevoren contact met ons op voor het maken van een afspraak.


Sportservice West-Friesland

ACTIEF VOOR:
* Sportorganisaties
* Maatschappelijke organisaties
* Onderwijs
* Overheden

Sportservice West-Friesland
Dorpsstraat 84a
1688 CH Nibbixwoud
T (0229) 287700
info@sportservicewestfriesland.nl
www.sportservicewestfriesland.nl

Sportservice West-Friesland is onderdeel van Sportservice Noord-Holland