Salarisadminstratie en andere arbeidsaangelegenheden

Veranderende en toenemende regelgeving op het gebied van personeelsbeleid en administratieve verplichtingen vragen om specifieke deskundigheid. Vooral sportverenigingen, die door vrijwilligers worden geleid en door de wet- en regelgeving niet worden ontzien, ontmoeten op dit vlak steeds meer problemen.

U heeft trainers, begeleiders en coaches in uw vereniging. De kans is groot dat u deze mensen betaalt. De administratie met betrekking tot deze betalingen vergt veel van uw spaarzame tijd. Sportkader Nederland neemt u graag lastige klussen uit handen, zodat u zich optimaal kunt richten op uw vereniging.

Meer informatie vindt u op www.sportkadernederland.nl