Meer vrijwilligers in kortere tijd

Veel verenigingen zijn al een aantal jaren aan het experimenteren met een aanpak voor de werving van vrijwilligers. Op basis van die ervaring, gesprekken met verenigingen, literatuuronderzoek en bijdragen van ondersteunende organisaties, is geleidelijk aan een aanpak gegroeid. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de methode 'Meer vrijwilligers in kortere tijd'.

Essentieel voor het slagen van de methode is de aanpak vanuit de basis. Motieven en wensen van potentiële vrijwilligers vormen het fundament voor een effectieve en succesvolle methode. Alleen vanuit deze benadering (in bedrijfsmatige termen: de vraagzijde van de vrijwilligersmarkt) is er resultaat te boeken. Elke andere vorm van werving moet het afleggen tegen deze persoonlijk getinte en systematische wervingscampagne. De methode blijkt effectief en het resultaat is boven verwachting.

De belangrijkste stappen van de cursus:

  1. Samenstellen werkgroep/beschikbaar budget opstellen
  2. Analyse vrijwilligersbeleid
  3. Samenstelling vragenlijst
  4. Werven bel vrijwilligers
  5. Opstellen PR campagne
  6. Uitvoeren PR campagne
  7. Instrueren bel vrijwilligers
  8. Telefonische benadering alle leden
  9. Verwerken informatie
  10. Nazorg, afronden gemaakte afspraken en begeleiding 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.