Jongeren in beweging!

Sportservice Noord-Holland zet (vaak samen met gemeenten) tal van projecten op voor jongerensport. Sport is een instrument om grenzen te verleggen. Om uitdagingen aan te gaan en zelfstandigheid te bewijzen en om zelfvertrouwen te vergroten.

Personeelszaken
Sportservice Drukwerk
Stageplekken