Voorlichting Bewegingsgerichte zorg

Bewoners van woonzorgcentra en verpleeghuizen bewegen veel te weinig. In het verleden was daar vaak weinig aandacht voor. De naam “verzorgingshuis” – nog niet zo heel lang gelden de gangbare term – suggereert ook, dat ouderen hun eigen woning verlieten om elders “verzorgd” te worden! Als er in een huis bewegingsactiviteiten georganiseerd worden, dan is dit als speciale activiteit, een of twee keer in de week. Meestal doet daar maar een klein deel van de bewoners aan mee.

Steeds duidelijker wordt, dat bewegen onderdeel is van de dagelijkse levensverrichtingen (ADL), en dat deze verrichtingen slechts de bewoner uit handen zouden mogen worden genomen, als deze er zelf niet meer toe in staat is. Aandacht voor bewegen behoort een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van het dagelijks leven van bewoners en cliënten in een zorgorganisatie.

Deze voorlichting is erop gericht met name verzorgenden zich hiervan bewust te laten worden. Het motto van de voorlichting is dan ook: goede zorg is bewegingsgerichte zorg! Niet “zorgen voor”, maar “zorgen dat…”

Voor wie?
De voorlichting is in de eerste plaats bedoeld voor verzorgenden en thuiszorgmedewerkers in woonzorgcentra en verpleeghuizen. De informatie die wordt gegeven is overigens bedoeld als “eye opener” voor allen die op de een of andere manier werkzaam zijn in, of betrokken zijn bij de zorg. Ook vrijwilligers, familie en andere medewerkers. Als bewegingsgericht zorgen en handelen breed gedragen wordt binnen een organisatie, zal de zelfredzaamheid van de bewoners toenemen, en daarmee de kwaliteit van leven.

Inhoud
• Bewustwordingsproces; wat doet bewegen eigenlijk
• Welke factoren zijn bepalend voor conditie (conditievariabelen)
• Aan welke factoren kun je als verzorgende een steentje bijdragen
• Uitganspunten van “anders”, bewegingsgericht, zorgen
• Spelenderwijs oefenen tijdens de zorg
• Bouwstenen van de IGZ
• Multidisciplinaire aanpak
• Waar en hoe beginnen?

Deelnemers
Min. 10, max. 30 deelnemers

Kosten
De kosten om deze voorlichting bij uw organisatie te verzorgen bedragen € 150 (excl. BTW).

Meer weten?
Wilt u meer weten over deze cursus of wilt u zich aanmelden neem dan contact op met Ina van der Sar, telefoon 0174 - 244 940.