Fitheidstesten 50+

Omschrijving

In het kader van manifestaties voor 50-plussers zoals een seniorenbeurs, een beweegmarkt of beweegcampagne, verzorgt Sportservice fitheidstesten.

Doelgroep

Personen van 50 jaar en ouder (sportieve en niet-sportieve senioren).

Doel

De fitheidstesten beogen dat 50-plussers inzicht krijgen in hun eigen fitheid en de (voor hun geschikte) sport- en bewegingsmogelijkheden. De testen willen ertoe bijdragen dat 50-plussers gestimuleerd worden om hun (dagelijkse) bewegingsactiviteiten te continueren dan wel aan nieuwe activiteiten deel te gaan nemen.

Inhoud

De fitheidstesten meten een aantal fitheidsaspecten bij 50-plussers, zoals bloeddruk, overgewicht, balans, beenkracht, armkracht, lenigheid, uithoudingsvermogen. De test wordt afgesloten met een bewegingsadvies op maat. De fitheidstesten worden afgestemd op het aantal verwachtte deelnemers aan de manifestatie en hun fysieke mogelijkheden.    

Meer informatie

Linda Schouten
023-205 50 21