GALM/GALM+

Omschrijving

GALM is een sportstimuleringsproject om sportief niet actieve senioren die niet of nauwelijks iets aan sport hebben gedaan weer aan het bewegen te krijgen en te houden. GALM is de afkorting van Groninger Actief Leven Model en richt zich op niet actieve senioren in de leeftijd van 55-65 jaar. Voor senioren in de leeftijd van 65-75 jaar is er GALM+.
Aangezien voor de uitvoering van de verschillende GALM-projecten enthousiaste en deskundige lesgevers cruciaal zijn, wordt voor lesgevers een provinciale cursus GALM-leider georganiseerd.
 

Doelgroep

GALM: 55-65 jarigen. GALM+: 65-75 jarigen.

Doel

Het bevorderen van een actieve leefstijl bij sedentaire (sportief niet-actieve) senioren in de leeftijd van 55-65 jaar, waarbij tegelijkertijd het beleid ten aanzien van ‘sport voor senioren’ van een lokale organisatie wordt versterkt.

Inhoud

De GALM methode wordt in de vorm van lokale projecten uitgevoerd en bestaat uit:

  • het persoonlijk en huis aan huis benaderen van senioren
  • het aanbieden van fitheidstesten (bij aanvang en afsluiting van het project)
  • het aanbieden van een veelzijdig bewegingsstimuleringsprogramma (bestaande uit een introductieprogramma van 12 weken en een vervolgprogramma van 30 weken)
  • het stimuleren van gedragsbehoud.

Het bewegingsprogramma wordt gegeven door lesgevers met specifieke kennis en vaardigheden omtrent het lesgeven aan senioren. Het begeleiden van GALM-groepen vraagt kennis van de doelgroep en van de diverse sporten. Tevens is het essentieel dat lesgevers de oefenstof kunnen aanpassen en differentiaties kunnen toepassen. De deelnemers aan de bewegingsprogramma’s zijn namelijk zeer divers voor wat betreft hun motorische vaardigheden en bewegingservaring.
Voor personen met een lesgeefbevoegdheid organiseert Sportservice Noord-Holland een cursus GALM-leider.
 

Looptijd

Uitvoering van een lokaal GALM project duurt 18 maanden.
De provinciale cursus GALM-leider voor lesgevers bestaat uit vier bijeenkomsten. De eerste drie bijeenkomsten worden georganiseerd in een periode van 2-3 maanden. De vierde bijeenkomst is een zogenaamde terugkombijeenkomst en vindt een aantal maanden later plaats. 

Meer informatie

Linda Schouten
023-205 50 21