Maki

Omschrijving

Beweeg- en voedingsprogramma Maki sluit aan bij de leefwereld van jongeren door de combinatie van motivatiegesprekken, het gebruik van een game en de inzet van bovenbouwleerlingen als rolmodel en is daardoor succesvol. Maki is een gecombineerde leefstijlinterventie (bewegen en voeding), waarmee de samenwerking tussen V(MB)O-scholen, buurtsportcoaches, sport- en beweegaanbieders, GGD en andere publiek-private partijen wordt versterkt. Sportservice adviseert en ondersteunt.

Doelgroep

Vooral in de leeftijd van 12 tot 15 jaar is er een grote groep jongeren die te weinig beweegt en regelmatig ongezond eet. Maar juist leerlingen uit de onderbouw zijn beïnvloedbaar, zolang je aansluit bij hun leefwereld en wat zij belangrijk vinden. Maki stimuleert en motiveert deze groep op een aansprekende manier en richt zich in het bijzonder op de inactieve jongeren. Zo helpt Maki deze jongeren zich bewuster van lijf en geest te ontwikkelen tot evenwichtige jongeren en een gezond en sportief bestaan op te bouwen.

Inhoud

Er wordt eerst een lokaal projectteam opgericht (scholen, buurtsportcoaches, GGD, sportorganisaties, welzijnswerk, diëtisten) waarmee een plan van aanpak wordt gemaakt. De fysieke mogelijkheden, wensen en behoeften van inactieve leerlingen worden met behulp van een fittest en een korte vragenlijst in kaart gebracht en op basis daarvan wordt een passend sport- en beweegaanbod aangeboden. Individuele motivatiegesprekken stimuleren daarnaast de deelname aan extra sportactiviteiten. Buurtsportcoaches, mentoren en/of vakleerkrachten LO volgen daarvoor een speciale scholing. Willen jongeren ook hun voedingspatroon veranderen? Dan krijgen ze ook individuele begeleiding van een diëtiste.

De Makigame
Naast de aanpak voor inactieve leerlingen biedt de school in samenwerking met de partners zes tot acht weken de makigame aan alle onderbouwleerlingen aan. De makigame maakt gebruik van meerdere spelprincipes uit online games, maar speelt zich grotendeels offline af. Door mee te doen aan sportactiviteiten en kookworkshops verdienen leerlingen punten voor de klas. En ook het drinken van water en eten van fruit en groenten wordt beloond met punten. Op de web app voeren leerlingen hun punten in en zien ze of hun klas bovenaan staat. De klas met de meeste punten wint de hoofdprijs. Daarnaast kunnen leerlingen ‘goodies’ verzamelen die samen weer goed zijn voor een persoonlijke prijs. De makigame wordt ondersteund door het makiteam: acht jongeren uit de bovenbouw helpen het projectteam met het bedenken en organiseren van activiteiten, communicatie, regelen van prijzen en uitdelen van de punten.

De inzet van activiteiten in spelvorm (gamificatie), de organisatie en communicatie door leerlingen uit de bovenbouw (het makiteam) en inzet van motivatiegesprekken zijn belangrijke pijlers in een succesvolle benadering.

Sportservice
Sportservice adviseert en ondersteunt bij de opstart van Maki, maar ook gedurende de projectperiode zijn wij beschikbaar voor het bewaken van de kwaliteit, deskundigheidsbevordering van de school en sportaanbieders en het coachen van de projectcoördinator.

Extra informatie

Maki staat als effectieve aanpak op de Menukaart Sportimpuls en de databases Effectief actief (NISB)  en Gezonde school (RIVM). De makigame zorgt voor betrokkenheid van docenten, ouders en aanbieders uit de wijk, waaronder lokale ondernemers. Zij stellen prijzen beschikbaar en/of bieden gratis workshops aan binnen de makigame.

Meer weten over Maki?
Neem contact op met Annelijn de Ligt, 023-205 50 20 of adeligt@sportservicenoordholland.nl of klik hier.

 

Meer informatie

Annelijn de Ligt
023-205 50 20