Uitvoering gemeentelijke breedtesportprojecten

Omschrijving

Op verzoek van gemeenten kan Sportservice Noord-Holland  gemeentelijke breedtesportprojecten voorbereiden en zelf uitvoeren. Dit zijn projecten die gesubsidieerd worden door gemeenten. Waar mogelijk en/of gewenst worden deze breedtesportprojecten uitgevoerd vanuit een lokaal of regionaal sportservicebureau.
Huidige sportservicebureaus zijn gevestigd in Texel, Den Helder, Schagen (voor zeven gemeenten), Heerhugowaard, Nibbixwoud (voor zeven gemeenten), Zaandam (voor vijf gemeenten), Castricum, Heemskerk, Zandvoort (voor twee gemeenten), Haarlemmermeer (voor drie gemeenten).
 

Doelgroep

Jeugd, jongeren, 18+, 50+, aangepast sporten (AS), topsport, sportverenigingen, scholen, buurtverenigingen, kinderopvang.

Doel

Uitvoeren van het gemeentelijk breedtesportbeleid  of sportstimuleringsprojecten vanuit een lokaal of regionaal sportservicebureau.

Inhoud

De inhoud van de breedtesportprojecten wordt toegesneden op de lokale situatie en gemeentelijke doelstellingen. Daarbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij provinciale en/of landelijke beleids- en subsidieprogramma’s. Daarnaast wordt bij de voorbereiding en uitvoering nauw samengewerkt met lokale en regionale partners op het gebied van sport, onderwijs, welzijn en volksgezondheid.

Looptijd

Afhankelijk van samenwerkingsovereenkomst met gemeente(n).

Extra informatie

Het opstellen van een plan van aanpak en de uitvoering van de breedtesportprojecten geschiedt in overleg en in afstemming met de gemeente en andere relevante partijen.

Contactpersoon
Jos Laagland, Marina Jansen