Jeugdsportfonds Noord-Holland

Omschrijving

Het Jeugdsportfonds heeft als motto: alle kinderen moeten kunnen sporten! Het Jeugdsportfonds is een landelijk fonds met daaronder vallend provinciale en lokale fondsen. Alle fondsen gebruiken dezelfde procedures, spelregels en faciliteiten en treden onder één naam naar buiten. In Noord-Holland is het Jeugdsportfonds Noord-Holland actief. Bij dit fonds kunnen Noord-Hollandse gemeenten zich aansluiten.

Doelgroep

Kinderen van 6 t/m 18 jaar uit gezinnen waar de financiële situatie het niet toe laat om lid te worden van een sportvereniging.

Doel

Het Jeugdsportfonds wil kinderen door middel van sport een kans bieden zich positief te ontwikkelen. 

Op een snelle, effectieve, laagdrempelige en niet bureaucratische wijze biedt het Jeugdsportfonds kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans om te gaan sporten in verenigingsverband.

Inhoud

Noord-Hollandse gemeenten kunnen zich aansluiten bij het Jeugdsportfonds Noord-Holland. Voordeel is dat deze gemeenten geen eigen stichting met bestuur hoeven oprichten, maar wel gebruik kunnen maken van de Jeugdsportfonds formule. Kort gezegd stelt de gemeente geld ter beschikking, zorgt voor een lokaal aanspreekpunt en lokale promotie. De behandeling van de aanvragen, provinciale promotie en ondersteuning wordt verzorgd door het Jeugdsportfonds Noord-Holland. Als een gemeente geld beschikbaar stelt en de aansluiting een feit is, kunnen kinderen uit deze gemeente geholpen worden. Een intermediair (leraar, huisarts, iemand uit de jeugdhulpverlening of gezondheidszorg) kan via de website van het Jeugdsportfonds (www.jeugdsportfonds.nl) digitaal een aanvraag voor een kind indienen. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het geld direct overgemaakt naar de sportvereniging en kan het kind gaan sporten. Er wordt nooit geld betaald aan ouders of verzorgers. De contributie wordt direct overgemaakt naar de sportvereniging. 

Looptijd

Gemeenten sluiten zich voor minimaal 3 jaar aan bij het Jeugdsportfonds Noord-Holland.

Extra informatie

Voor gemeenten is er een eenmalige verdubbelingsimpuls vanuit de provincie Noord-Holland. Als een gemeente zich aansluit bij het Jeugdsportfonds Noord-Holland wordt het bedrag dat de gemeente beschikbaar stelt voor het fonds eenmalig verdubbeld door de Provincie met een maximum van € 10.000.

Binnen het Jeugdsportfonds Noord-Holland zijn er twee specifieke doelgroepen geformuleerd, namelijk kinderen met een beperking en kinderen met een topsporttalent. Kijk voor meer informatie over deze doelgroepen op de website van het Jeugdsportfonds Noord-Holland www.jeugdsportfonds.nl

Het Jeugdsportfonds Noord-Holland is tot stand gekomen met financiële steun van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie

Francis Heijneker
023-531 94 75